Almers Hus

Almers hus är ett härligt gammalt hus i Varberg, en stenkast från havet! Huset drivs av Barncancerfonden och nedan kan du läsa mer om doktor J.S. Almer, bilder och historik om huset. Här finns också en film om livet i Almers Hus.

 

J.S. Almer

Doktor Johan Severin Almer eller Johan Severin Andersson som han hette när han föddes i Liagård i Grimeton utanför Varberg, inte långt ifrån världskulturarvet World Heritage GRIMETON radio station. Johan föddes år 1861. Han var begåvad i skolan och fortsatte sina studier vid 17 års ålder vid läroverket i Varberg. Han fortsatte sedan till Högre Allmänna Läroverket i Halmstad och år 1883 tog han sin studentexamen.

Sitt efternamn Andersson ändrade han till Almer när han började studera på Uppsala Universitet, han vill bli läkare på den medicinska fakulteten.  År 1893 fick han sin läkarexamen och öppnade en privat läkarmottagning i Varberg.

Almer fann sitt intresse att ta hand om de tuberkulossjuka barnen som var bland de fattigaste klassernas barn som drabbades. Doktor Almer bodde i staden och när han skulle besöka de fattiga barnen på de olika gårdarna i Apelviken fick han gå över hästhagaberget eftersom strandpromenaden inte byggdes förrän 1912.

1902 hyrde Doktor Almer ett par rum på bondgården nere vid Apelviken och ett antal barn med skrofulos fick bo hos honom under några veckor på sommaren. Genom bad, sol, frisk luft och näringsrik mat blev deras hälsa så småningom bättre.

1904 hade doktor Almer köpt en bit mark vid den lilla badviken och låtit uppföra en sjukpaviljong. Det var en träbarack som innehöll en stor sal med plats för 24 sängar, ett rum för sköterska och ett för biträde. Han överlät verksamheten på en stiftelse som fick namnet ”Föreningen för kustvård åt skrofulösa barn”. Föreningens styrelse kom att bestå av en rad inflytelserika män och doktor Almer fungerade som sekreterare. Detta blev början på Kustsanatoriets Apelviken.

Anledningen till varför Almer blev intresserad av tuberkulos var att hans faders första fru gick bort i lungsot och ett av hans syskon gick bort i späd ålder i samma sjukdom. Patienternas omdöme om doktor Almer var att han var butter, snäll, godmodig och underbar läkare. Han gick aldrig i vit läkarrock. Varför vet man inte.

Något intresse för musik och teater hade han inte och tycks ha saknat sinne för humor. All tid gick åt för de många plikterna och någon hobby fanns det ingen tid till.

Doktor Johan Severin Almer dog i maj 1927 på sin 66 årsdag i lunginflammation, som var en dödlig sjukdom under den här tiden. Doktor Almer är begraven på kustsantoriets egen kyrkogård och blev den första att begravas här. På hans gravsten kan man läsa följande;        

        Hans fasta tro på värdet av kustvård i kampen mot tuberkulos besjälade arbetet.
        Med kraft och hängivenhet bragte han sitt livsverk till fullbordan.

 


Historik om Almers Hus

Almers Hus byggdes 1929 som bostad för Johan Severin Almer. Almer dog ett par år innan huset blev klart och överläkare Robert Hanson var den första att bo i huset.

1992 köpte barncancerfonden villan som skulle användas som en rekreationsanläggning för cancersjuka barn och deras familjer. Idén till anläggningen var Ingrid och Ingmar Persson, de hade själva förlorat ett cancerdrabbat barn i familjen. Almers Hus öppnade den 30 januari 1993 och började användas för att ta emot cancersjuka barn och deras familjer.

 

Källa: Apelviken – från kustsantorium till kurort.
Av Alva Petersson och Börje Källgård.